CN66058
  CN66058
  CN66058

  CN66058

  CANARY
  Porcelain
  600x600 mm
  Phẳng
  In HD - Digital
  Xương porcelain
  Gạch lát
  Mài nano
  Liên hệ
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Sản phẩm liên quan

     PN66056

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN88025

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN88028

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN66050

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN88027

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN88026

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN66052

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN66039

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN66041

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN66040

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     PN66038

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88014

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Mài nano

     CN88016

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88019

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88021

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CB66019

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88008

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88009

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88011

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CN88017

     Kích thước: 800x800 mm

     Bề mặt: Phẳng