CVB36000
  CVB36000
  CVB36000

  CVB36000

  CANARY
  Ceramic
  300x600 mm
  Phẳng
  In HD - Digital
  Xương ceramic
  Gạch ốp
  Men bóng
  Liên hệ
  Khách hàng đánh giá
  5.0
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%

  Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

  Đánh giá và nhận xét

  Gửi nhận xét của bạn

    Bình luận
    Gửi bình luận
    Bình luận

     Sản phẩm liên quan

     FM66011

     Kích thước: 600x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     WB36075-76

     Kích thước: 300x600 mm

     Bề mặt: Mài cạnh

     WB48026

     Kích thước:

     Bề mặt: Mài cạnh

     WB36875-76

     Kích thước: 300x600 mm

     Bề mặt:

     WB36853-54

     Kích thước: 300x600 mm

     Bề mặt:

     CB36025-26

     Kích thước: 300x600 mm

     Bề mặt:

     CB36175-76

     Kích thước: 300x600 mm

     Bề mặt: Phẳng

     CB48009-10

     Kích thước: 400x800 mm

     Bề mặt:

     CB48025-26

     Kích thước: 400x800 mm

     Bề mặt: Phẳng